Priprema

Postavke i priprema

Što je petlja: petlje predstavljaju prostore za učenje posvećene određenim aktivnostima ili temama. Mogu se održavati kao kontaktni dani, samostalno učenje ili kao kombinacija navedenoga. Duljina petlji može varirati – ovisno o instituciji i preferencijama predavača. U ovom primjeru pretpostavljamo da su petlje organizirane kao kontaktni dani.

 

 

Ishodi učenja petlje 1: Do kraja prve petlje polaznici su imali priliku upoznati jedni druge, načine rada u grupi i što se od njih očekuje. Grupa je uspostavila otvorenu i pouzdanu komunikaciju. Polaznici su iskusili aktivnosti koje podržavaju uspostavljanje učinkovitog virtualnog timskog rada. Kroz domaće zadaće upoznat će se s glavnim izazovima i najboljim praksama uključivanja u virtualne timove.

 

 

Preporučeni format sastanka: ako je moguće, barem prvi dan trebao bi se održati sastanak uživo. No, također je moguće sve aktivnosti obavljati u online formatu.

 

 

 

Preporučeno trajanje sastanka: 4h i 15min, 6 a/h (zajedno s pauzama)

Pauze: Svaki će instruktor, na temelju grupne dinamike, odlučiti kada je pravo vrijeme za pauzu, ali preporučujemo barem jednu pauzu od 15 minuta nakon svakih 90 minuta rada.

 

 

Za detaljnije upute pogledajte i naš priručnik za instruktore koji je dostupan OVDJE

Ugovor o suradnji i laboratorij za učenje

Preporučeno trajanje: do 30 minuta

 

 

 

 

Zadaća prije nastave: Za ovu petlju studenti moraju pripremiti zadaću prije nastave. Pogledajte alate koji se mogu koristiti za zadatke OVDJE

 

 

 

 

Uvod (maksimalno 15 minuta) Kao prvi korak instruktor bi trebao pripremiti okruženje i objasniti neka osnovna pravila uključujući:

 • Relevantnost virtualnog interkulturalnog timskog rada
 • Tijek učenja
 • Ishod i strukturu tečaja
 • Alate koji će se koristili
 • Strukturu sastanka – teme koje će biti pokrivene na trenutnom sastanku

 

 

Sporazum o suradnji (10 min) Uz predavača kao voditelja, grupa će se dogovoriti o pravilima suradnje polaznika i predavača (biti otvoreni jedni drugima za ideje, razmjenu ideja, biti diskretni u dijeljenju ideja izvan grupe). Jedan vrlo važan dogovor – svi moraju upaliti kameru na svakom sastanku.

Savjet 1: Kako motivirati korištenje kamere na svakom sastanku

Na testnom tečaju predavač je stavio papirnatu vrećicu na glavu i pitao studente bi li bilo u redu da na sljedeći sastanak licem u lice dođe s papirnatom vrećicom. Ovaj primjer imao je jako dobar učinak i od tada pa nadalje svi su uključivali kameru. Ovo je dobar primjer dogovaranja u virtualnim timovima i na početku virtualnih timskih sastanaka.

Sažetak zadataka prije nastave (10 minuta): Predavač pravi sažetak odgovora – pokazujući sudionicima kakva su njihova iskustva općenito i što žele naučiti, objašnjavajući kako/kada će se te stvari učiti u trenutnoj grupi.

 

 

 

Upoznavanje (10-30 minuta) Nakon što je dogovor o suradnji uspostavljen, sudionici se trebaju predstaviti jedni drugima. Neki primjeri mogu uključivati

Savjet 2: Strategije međusobnog upoznavanja

Zagonetke: Od polaznika se traži da objasne svoj omiljeni hobi samo pokretima tijela. Ostali ga pokušavaju pogoditi.

Podignite ruku: Sudionici bi trebali biti upoznati s funkcijom „Podignite ruku“ na platformi za videosastanke. Moderator vodi publiku u igru i najavljuje prvu izjavu. Svi koji se mogu poistovjetiti, podižu virtualne ruke. Pomoću funkcije “Prikaži sve podignute ruke” moderator nasumično odabire osobu.

Odabrana osoba mora reći nešto vezano uz izvornu izjavu, npr. „Volim pretjerano gledati TV serije. Moja omiljena TV serija je Prijatelji.” Svi koji se slažu s tom tvrdnjom još jednom dižu ruke. Na ovaj način sudionici igraju dok se ne pojavi konačna izjava ili dok moderator ne postavi novu izjavu da počne ispočetka.

Multikulturalni virtualni timovi.

Preporučeno trajanje: do dva sata

 

 

 

 

 

Kratak uvod u timski rad (5 min)

 • Razlika između timskog rada i rada u grupi. Pripremljene slajdove možete pronaći ovdje

 

 

 

Vježba u PADLET-u: podijelite polaznike u grupe (4 grupe po razredu), zamolite ih da rasprave o sljedećim pitanjima (10min+10min prezentacije):

 

Grupa A/B raspravlja o:

 1. Koje su prednosti virtualnog timskog rada za voditelje i članove tima?

Grupa C/D raspravlja o:

 1. Koji su glavni izazovi za voditelje i članove tima?

Zatim zamolite svaku grupu da podijeli svoje uvide i razgovarajte sa svim polaznicima zajedno.

 

Sažetak zadataka (10 minuta): Predavač pravi sažetak odgovora – pokazujući polaznicima kakva su njihova iskustva općenito i što žele naučiti, objašnjava kako/kada će se te stvari učiti u trenutnom razredu.

 

 

 

 

Razmišljanje o pitanju 3 (alati): 30 min

U velikoj grupi napravite popis alata koje su sudionici koristili i grupirajte ih na temelju njihove funkcionalnosti (komunikacija, trenutačno dijeljenje informacija, dijeljenje informacija koje nije trenutno, suradnja, planiranje, upravljanje projektima itd.)

Zamolite sudionike da razmisle o prednostima i nedostacima svake kategorije alata. Zajedno s njima izradite padlet pomoću kategorija razvijenih u grupi i dopustite polaznima da komentiraju svaku kategoriju s prednostima i nedostacima u vezi s ovim alatima.

Primjer:

 

 

Pauza i skupljanje energije (svaki po 15 minuta): danska igra pljeskanja / kratki primjeri za podizanje energije u virtualnom okruženju mogu se pronaći ovdje .

 

 

 

 

Kulturološke razlike (45 min)

Podijelite sudionike u grupe i zamolite ih da naprave kratke infografike multikulturalnih razlika, usredotočite se na 1-2 razlike.

 • Upoznavanje
 • Napravite kratki primjer dijaloga (ili skicu) multikulturalnih razlika ili stereotipa koji bi u teoriji mogli utjecati na njihov tim, usredotočite se na 1-2 razlike.

Sažmite naučeno i zašto je to važno.

završne vježbe i domaća zadaća

Preporučeno trajanje: do 30 min

 

 

 

 

 

Dodjeljivanje sudionika virtualnim timovima: najviše pet sudionika po timu. Sudionici će se upoznati izvan kontaktnog sastanka.

Zadavanje domaćih zadataka:Na kraju petlje, predavači opisuju koje se zadatke očekuju od učenika prije sljedeće petlje.

 

 

 

Završna vježba: Zamolite sudionike da zapišu 3-5 glavnih zaključaka iz prve petlje i podijele ono najvažnije s ostalima. Ako se sastanak održava uživo, tada bi bilo dobro da sudionici sjede u krugu. Ako se sastanak održava virtualno, a grupa je velika, tada sudionici mogu pisati svoje zaključke u chat ili u pločicu ili mentimeter ili bilo koji drugi virtualni alat.

Dodatni izvori

Grupni zadatak 1


a. Timski dogovori

Od sudionika se traži da se okupe sa svojim timom i bolje upoznaju jedni druge. Od njih se traži da odaberu ime tima, dogovore moto tima, logo tima i sklope timske sporazume, uključujući:

 • Kako će međusobno surađivati?
 • Gdje i kada će tim dijeliti informacije (koji se kanali koriste za koje informacije)?
 • Koje je očekivano vrijeme odgovora članova tima?
 • Kako će tim riješiti nastale sukobe

 

Sudionicima je zadatak napraviti ugovore kao dokument na Google disku, te podijeliti poveznicu s predavačem.

 

Dodatna ideja: timovi se mogu upoznati s vrijednostima Agile te se od njih može tražiti da se dogovore o  vrijednostima unutar svojih timova. Primjer takvih vrijednosti: interakcije prije procesa i alata, rezultati se stavljaju ispred dokumentacije, timski rad i komunikacija ispred koncepata i ugovora, reagiranje na promjene prije praćenja plana.

 

Rezultati: Od timova se traži da naprave 5-minutni video/ili prezentaciju kojom svoj tim predstavljaju drugim sudionicima. Sudionici će postavljati videozapise na Youtube (mogu biti privatni) i dijeliti ih samo s predavačem i studentima na trenutnoj nastavi. Tako da sudionici mogu upoznati druge timove.

 

b. „Onboarding“ rješenje

Od polaznika se traži da osmisle inovativno rješenje za virtualnu integraciju koje bi iskustvo integracije učinilo glatkim i inkluzivnim za novog zaposlenika.

Rezultat: od učenika se traži da naprave 7-minutni video u kojem predstavljaju svoje rješenje i prenesu ga na YouTube/Moodle itd.

Individualni zadatak 1


1. Literatura

Od sudionika se traži da se upoznaju sa sljedećim materijalima (članci/poglavlja knjiga, video zapisi itd.) u vezi komunikacija i dinamika u virtualnim timovima. Najmanje 1 materijal mora biti odabran iz svake teme. Teme:

 • Komunikacija: 2-3 materijala
 • Dinamika: 2-3 materijala
 • Povratne informacije (kratko čitanje)

Materijal za čitanje na diplomskoj razini dostupan je ovdje.

2.Digitalna dobrobit

Sudionici

Od učenika se traži da se potpuno isključe sa svih medija (telefoni, tableti, TV, itd.) najmanje 2 sata svaki dan

3. Dnevnik učenja:

Svrha ovog zadatka je promišljanje vlastitog rada i rada vašeg globalnog virtualnog tima. Od sudionika se traži da započnu osobni dnevnik učenja (koji će biti živi dokument). Od njih se traži da započnu dnevnik tako što će odgovoriti na sljedeća pitanja nakon što završe prva dva grupna zadatka:

Pitanje 1. Opišite kako je vaš tim do sada funkcionirao. Kako ste kao tim razvili zajedničko rješenje?

Pitanje 2. Opišite svoje iskustvo zajedničkog rada s ljudima iz različitih kultura (razlike, izazovi, koristi)?

Pitanje 3.

Što ste naučili iz prva dva grupna zadatka i sastanka razreda u smislu:

 1. Razvijanja timskog osjećaja?
 2. Razvijanja zajedničkog razumijevanja zadataka i vaše uloge u timu?

Pitanje 4: Opišite svoje iskustvo korištenja različitih komunikacijskih alata u svom timu (za, protiv, vaše preferencije)?

Pitanje 5:

Što ste doživjeli nakon što ste isključili svoje digitalne alate barem 2 sata dnevno?

Napomena: od predavača se očekuje da daju povratne informacije nakon svakog kruga razmišljanja kako bi bili sigurni da su sudionici temeljito promišljali u svom dnevniku. Dnevnici su privatni – vide ih samo predavači. Osvrt predavača može ukazati na dodatne aspekte o kojima treba razmišljati u vezi s timskim iskustvom.

Probijanje leda/skupljanje energije kad se ljudi upoznavaju

 

Dodatne vježbe


Ispričajte priču: Sastanak uživo/Virtualni sastanak: odaberite slučajni predmet i ispričajte priču zašto vam je važan. Zatim pitajte dva broja ispod ukupnog broja ljudi u timu i pitajte jedan od brojeva da nas podsjeti što je bilo važno u vezi s objektom za drugi broj i krećite se po sobi. Važno je slušati ne samo da biste ispričali vlastitu priču, a što je veća laž u priči, veća je vjerojatnost da će je se drugi sjetiti.

Prijava tima: Prijava tima omogućuje svim članovima tima da zajedno započnu novi projektni dan ili novu fazu rada. Za početak svi članovi tima idu u smjeru kazaljke na satu, ukratko opisujući snage i slabosti (virtualne naljepnice ili samoljepljive naljepnice), trenutnu razinu energije te svoja očekivanja da se usklade. Ovo jača osjećaj grupe i također gradi empatiju unutar tima. Zatim se raspravlja o dnevnom redu za taj dan. Mogu se dodijeliti uloge, definirati podciljevi i zabilježiti otvorena pitanja. Prijava timova može se obaviti na početku svake petlje.

Raspravljajte o odgovorima prednastavne zadaće: Nastavnik će voditi raspravu o rezultatima prednastavne zadaće (pitanja).

To se može učiniti, na primjer:

 1. Prikupljanje Pecha-Kucha od učenika i traženje od njih da prezentiraju svoje odgovore drugima;
 2. Prikazivanje oblaka riječi ili zida s naljepnicama/glavnim rezultatima, nakon prikupljanja unosa sudionika putem mentimeter-a/padlet-a ili bilo kojeg drugog sličnog alata.

Osnove timskog rada (razlika između timova i grupa, itd.): ako ima više vremena, onda se studenti mogu zamoliti da formiraju grupe i razgovaraju o razlikama između timova i grupa, prije nego što predavač pokaže svoje slajdove.