Komunikacija i dinamika

Postavljanje i priprema

Ishodi učenja u petlji 2: Student uči o komunikaciji u virtualnim timovima. U virtualnom okruženju ograničena neverbalna komunikacija i veliko oslanjanje na pisanu komunikaciju mogu dovesti do pogrešnih tumačenja. Virtualna komunikacija zahtijeva emocionalnu inteligenciju i svijest o stilovima komunikacije i interakcije, kao i nizak prag za kontakt s drugima.

Učenici uče o dinamici u timovima. Važno je omogućiti grupnu dinamiku na način da se svi angažiraju i da se svi članovi osjećaju uključenima. Kako su informacije raspršene i potrebno je više vremena i truda da se stvari objasne, ritam interakcija može postati čvršći, a pauze se lako mogu zaboraviti, što može dovesti do višezadaćnosti i nemogućnosti pojedinaca da se u potpunosti koncentriraju.

Ishodi:

Učenici/studenti/polaznici će:

 • objasniti važne međukulturalne razlike u komunikaciji
 • i timskom radu, koji u cjelokupnoj edukaciji igra važnu ulogu.
 • koristiti tehnike rasprave primjerene primatelju u situacijama virtualnog tima.
 • koristiti strategije rješavanja sukoba u timu.
 • identificirati glavne točke razgovora.
 • sažimati sadržaj jednostavnih tekstova na stranom jeziku.
 • koristiti jedan sadržaj na stranom jeziku za svakodnevne situacije i za vokabular primjeren području zanimanja.
 • razlikovati primjerene usmene i pisane oblike komunikacije.
 • objasniti mogućnosti i rizike za sudjelovanje u analognim i
 • digitalnim mrežama.

 

 

Preporučeni format sastanka: virtualni ako je moguće (virtualni format omogućuje učenicima/studentima/polaznicima iskusiti sve izazove povezane s virtualnom komunikacijom).

 

 

 

Preporučeno trajanje sastanka: 2 puta po 2 sata (u virtualnom okruženju učenici/studenti/polaznici se brže iscrpljuju).

 

 

 

 

Uspostavljanje veze između loopa/petlje 1 i 2:

a. (30 min) Prvo postavite individualna pitanja za razmišljanje (kao podsjetnik), a zatim zamolite učenike/studente/polaznike da u manjim grupama (grupama koje se razlikuju od virtualnih studentskih timova u kojima će izvršavati sve zadatke edukacije) razgovaraju o najvažnijim detaljima u svezi s virtualnom komunikacijom i odgovore na individualna pitanja za razmišljanje tijekom uvođenja rješenja u petlji 1.

Svedite rezultate na 3-4 glavna odgovora. Zamolite studente da odu na powerpoint/canva i odaberu infografiku (predložak) i naprave infografiku o najvažnijim aspektima/zaključcima komunikacije u virtualnim timovima. Napravite infografiku/poster/prezentaciju koja ilustrira glavne zaključke.

b. (15min) Prezentacija i rasprava.

 

Dogovor o suradnji (5 min) kao predavač predložite  dogovor o sastanku:

 • Mikrofoni isključeni kada ne govorite
 • Uključite kamere kako biste omogućili instruktoru da bolje razumije kako učenici napreduju;
 • Način na koji žele postaviti pitanja (u chatu, glasom?).

 

Energizer/ledolomac (5 min)

Započnite tako da pitate učenike kako se osjećaju pomoću reakcija (emotikona u zoomu). Na ovaj način polaznici će naučiti funkcionalnosti platrforme za online sastanak u zoomu/teamsu ili bilo kojoj drugoj platformi koja se koristi.

Stil komunikacije, dosljednost i kvaliteta

Preporučeno trajanje aktivnosti: 2h i 30 minuta

 

 

 

 

 

Uvod u temu komunikacije (20 min): Zamolite učenike da istaknu pozitivne dojmove i izazove iskustava u petlji 1 (povezano s bilo kojom razinom interakcije/komunikacije). Najmanje 1 pozitivno iskustvo i 1 izazov.

SAVJET: prethodna rasprava može se razraditi na način da  se raspravi o tome koliko je važno dijeliti dobre stvari u virtualnom okruženju, budući da se o tome ne raspravlja tako često na virtualnim sastancima. Stvaranje prijelaza između studentskih iskustava u petlji 1 i tema u petlji 2.

Teorija (5 min): predstaviti teoriju (par slajdova) o komunikaciji. Inspiracija se može dobiti ovdje

Ovisno o tome na što se predavač želi usredotočiti, sljedeće aktivnosti mogu se koristiti za stjecanje praktičnih iskustava iz prethodnih tema:

Primjer aktivnosti 1: Dosljednost/promjena (15 min)

Instruirajte sudionike. Zamolite sve sudionike da ustanu. Recite im da ćete im dati upute u kojem smjeru da gledaju. Moraju okrenuti glavu (samo glavu, ne tijelo) i gledati u odgovarajućem smjeru.

Objasnite detalje. Kad kažete “gore”, sudionici bi trebali nagnuti glavu i gledati u strop (ili nebo). Kad kažete “Dolje”, sudionici bi trebali spustiti glavu i gledati u pod (ili svoja stopala). Kad kažete “lijevo”, sudionici trebaju okrenuti glavu ulijevo. Kada kažete “Desno”, sudionici trebaju okrenuti glavu udesno.

Dajte upute. Izgovorite riječi gore, dolje, lijevo i desno nasumičnim redoslijedom i potaknite sudionike da slijede vaše upute. Nastavite davati upute prilično brzim tempom.

Promijenite značenje riječi. Nakon otprilike jedne minute, recite sudionicima da ćete napraviti promjenu. Od sada će gore značiti dolje i obrnuto. Dakle, kada kažete “Dolje”, sudionici bi trebali pogledati u strop. Slično tome, kada kažete “gore”, sudionici bi trebali pogledati dolje u svoja stopala. Objasnite da značenje riječi lijevo i desno ostaje isto. Izgovorite četiri smjera nasumičnim redoslijedom i zamolite sudionike da slijede upute. Međutim, podsjetite ih da moraju zapamtiti novo značenje riječi gore i dolje. Vidjet ćete mnoge “pogreške” i puno posramljujućeg smijeha.

Zaključite sesiju. Najavite kraj aktivnosti nakon otprilike još jedne minute.

Komunikacijski stil (10 min)

Primjer: dajte učenicima primjer: “osoba koja uvijek mora biti u pravu, a vi se s tom osobom trebate dogovoriti u roku od 20 minuta”, kako biste pristupili tome?

Povežite njihove odgovore s razlikama u komunikacijskom stilu.

Preuzimanje uloga – komunikacijski stil (20 min):

Vježba The de Bono – 6 šešira za razmišljanje, provodi se u velikoj grupi. Zamolite učenike da izgovaraju brojeve od 1 do 6, svakom broju pridružite odgovarajuću kapu za razmišljanje. Predstavite učenicima slučaj i zamolite ih da odgovore/diskutiraju koristeći svoje “šešire”.

Kvaliteta i dosljednost komunikacije (20 min)

Kratka teorija (5 min): raspravite o ključnim sastavnicama učinkovite komunikacije, na primjer:

 • Biti dosljedan (u riječima i u djelima)
 • Biti jasan (u svojim namjerama, željama, potrebama i riječima)
 • Pažljivo i aktivno slušati
 • Poštivati druge

 

Rasprava i povratne informacije

Pitajte sudionike koliko je bilo teško slijediti upute nakon što se promijenilo značenje riječi. Zamolite ih da razgovaraju o sličnim iskustvima koja su možda imali u stvarnom životu.

 

 

 

 

Usvojenost ishoda učenja/stečena znanja:

 • Važno je biti dosljedan (prilikom korištenja nekih komunikacijskih alata, davanja uputa i sl.).
 • Važno je slušati i paziti na upute/ono što je rečeno.
 • Teško je odviknuti se onih naučenih stvari na koje ste navikli (povezuje se s kulturološkim i bilo kojim drugim iskustvima koja su u osnovi ljudskih ponašanja, shvaćanja).
 • Ako stvarno postoji potreba da se nešto promijeni, onda uzmite u obzir da je za promjene potrebno vrijeme – i to je sasvim u redu.
 • Potrebno je osigurati da su svi razumjeli promjene i vjerojatno ponoviti poruku jer ljudi neće odmah shvatiti stvari.

Primjer aktivnosti 2: Jasnoća, igra crtanja (15 min): Učenici će biti organizirani u parove (breakout sobe). Oboje u paru će nacrtati sliku koja se sastoji od tri jednostavna predmeta (trokut, kvadrat i prsten). Oba člana će imati 2 minute da drugome članu u paru objasni svoju sliku (bez pokazivanja). Drugi član para crta sliku na temelju objašnjenja. Zatim se isto ponavlja – onaj tko crta će objasniti, i obrnuto. Zatim učenici uspoređuju rezultate i raspravljaju o tome što funkcionira, a što ne funkcionira u virtualnoj komunikaciji. Slijedite igru ​​crtanja s raspravom o naučenom u vezi s jasnoćom i dosljednošću komunikacije.

Završna vježba (5 min): Sada kada su učenici naučili različite aspekte komunikacije u virtualnim timovima, zamolite ih da razmisle i zapišu što će promijeniti u vlastitoj komunikaciji u virtualnom okruženju?

Uključivanje, kohezija i povjerenje

Preporučena duljina sekcije/aktivnosti: do 2h

 

 

 

 

Energizer/ledolomac (10 min)

Bingo raznolikosti (ovdje objašnjeno)

 

 

 

 

Brzi brainstorming (10 min): zamolite učenike da kažu na što ih asociraju tri pojma. Zamolite 3-4 učenika da kažu na što ih asocira pojam inkluzija, a zatim sljedeća 3-4 učenika kohezija, itd.

 

 

 

 

Teorija (5 min): stavljanje pojmova u kontekst virtualnog timskog rada.

Inkluzija – nitko nije zaboravljen, niti izostavljen, svi mogu govoriti na sastancima i svi se čuju.

 Kohezija – timski osjećaj, 1 za sve i svi za 1. U teoriji je lako reći da smo jedan tim, ali u stvarnosti članovi virtualnog tima imaju tendenciju brzo naučiti da je učinkovitije raditi odvojeno na različitim zadacima. Kako osigurati da svi znaju tko što radi i kako imati zajedničko razumijevanje cijelog zadatka/projekta, itd.?

Povjerenje – Studije pokazuju da ljudi u virtualnim timovima počinju prenaglašavati vlastiti trud i misle da drugi ljudi manje rade – kako to prevladati?

Pouzdanost – kako se možete pobrinuti da drugi ljudi rade ono što su rekli i također pokazati drugim ljudima da ste osoba kojoj se može vjerovati (biti otvoreniji za dijeljenje vlastitog napretka kako bi grupa bila svjesna malih koraka koje ste učinili krećući se prema krajnjem cilju).

Virtualni sastanci obično su više orijentirani na zadatke, pa je manje vremena za upoznavanje na “ljudskoj” razini da bi se izgradili međuljudski odnosi.

Naučene lekcije u vježbi (30 min): podijelite učenike u tri grupe i dodijelite im zadatak da razgovaraju o vlastitim iskustvima virtualnog studentskog tima u stvarnom životu u vezi s gore navedenim temama (uključenost, kohezija, povjerenje). Svaka grupa ima jednu temu. Nakon rasprave odabiru jedan najzanimljiviji primjer iz stvarnog života i prezentiraju ga ostatku razreda.

 

 

Povratne informacije (45 min)

 

Teorija (5 min): pokažite kratki video o povratnim informacijama

 

Vježba (30 min): Započnite analizom sa studentima koja je uloga povratne informacije u timovima općenito i zašto je posebno važna u virtualnim timovima (predložak dostupan ovdje)

Nastavite tako što ćete u velikoj skupini identificirati karakteristike konstruktivne i nekonstruktivne povratne informacije.

Raspravite unutar veće grupe kako primiti povratnu informaciju (kada argumentirano raspravljamo s primateljem, onda će se primijeniti, ako ne, onda se može odbaciti).

Zatim podijelite učenike u parove i dajte im zadatak da jedni drugima daju pozitivne i negativne povratne informacije na temelju slučajeva koje je pripremio predavač.

Primjer slučaja a) primijetili ste da vaš kolega svaki put kasni na sastanke u proteklih mjesec dana. Iz tog razloga svi ostali moraju čekati na njega/nju i to utječe na uspješan tijek timskog rada. Kako dajete povratnu informaciju svom kolegi?

Napomena – ponekad je dobro započeti postavljanjem pitanja. Na primjer, koji je razlog kašnjenja kolege? Možda je njegovo ili njezino dijete išlo u školu, a nalazi se u drugom dijelu grada, pa je nemoguće doći na sastanak na vrijeme. Stoga bi možda trebalo odgoditi sastanak?

Primjer slučaja b) primijetili ste da se vaš kolega dodatno trudi oko posla koji obavlja vaš tim. Na koji način dajete povratnu informaciju, da ne bude samo pohvalna nego i konstruktivna?

 

 

Završna vježba (15 min): Predavači mogu zamoliti učenike da odvoje 5 minuta kako bi zapisali glavne zaključke iz petlje/loopa i podijelili jedan – na primjer onaj najvažniji – s ostalima.

Domaći zadatak

Grupni zadatak 2

 1. Timski osvrt

Zajedno sa članovima svog tima pogledajte timske dogovore koje ste sklopili. Postoji li nešto što treba promijeniti/prilagoditi na temelju dosadašnjeg iskustva zajedničkog rada i na temelju onoga što ste naučili u petlji/loopu 2?

 1. Razgovori s voditeljima timova

(Mogućnost davanja kratkih smjernica za provođenje učinkovitih intervjua i nekoliko primjera pitanja koja možete postaviti, ovisno o razini)

Nakon što su učenici savladali aspekte učinkovite komunikacije u timovima, vrijeme je da sagledamo organizacijsku razinu. Zamolite učenike da intervjuiraju voditelje različitih virtualnih timova (iz različitih organizacija).

Ako je iz nekog razloga teško tražiti od učenika da naprave intervjue (ili nisu bili pripremljeni za dobro intervjuiranje ili nemaju pristup voditeljima virtualnih timova), od učenika se može tražiti da se:

upoznaju s organizacijama koje stopostotno djeluju na daljinu, na temelju sljedećeg materijala ili vlastitim pretraživanjem materijala.

Na temelju prikupljenih podatka, zamolite učenike da sastave popis najboljih praksi za izgradnju učinkovite komunikacije i dinamike unutar organizacija.

Moguće isporuke

 • Infografika (nepokretni, dinamični GIF)/poster
 • Podcast/screencast
 • Intervju (portret, film uživo)
 • Vodič
 • Video
 • Prezentacija
 • Pecha Kucha
 1. Povratne informacije drugim grupama

Od učenika se traži da analiziraju rezultate dviju drugih grupa i daju povratne informacije o njihovom radu.

 

 

Individualni zadatak 2

 1. Čitanje

 Od učenika se traži da se upoznaju s materijalima koji se tiču:

 • kulture i načina rada
 • upravljanja u virtualnim timovima
 • bontona na internetu „nettiquette“

Materijali za čitanje dostupani su ovdje

 1. Dnevnik učenja.

Pitanje 1. Opišite kako vaš tim trenutno radi u smislu različitih uloga i različitih odgovornosti? S obzirom na ono što ste naučili o komunikaciji u virtualnom timu, razmislite o svom timu i procijenite svoju komunikaciju?

Pitanje 2. S kakvim izazovima i prednostima ste se susreli radeći u multinacionalnom i multikulturalnom virtualnom timu?

Pitanje 3.

Jeste li tijekom rada u virtualnom timu doživljavali nesporazume, sukobe i krize? Možete li ih opisati i identificirati njihovo podrijetlo? Za koje smatrate da su izvan vaše kontrole i s kojima biste se mogli pozabaviti? Ako ste ih riješili, kako?

Pitanje 4.

Do ove točke, što biste rekli koji su čimbenici najvažniji u postizanju učinkovitih virtualnih timova? Što biste Vi mogli promijeniti da povećate učinkovitost Vašeg tima?

Pitanje 5.

Što ste iskusili u vezi s komunikacijom nakon što ste isključili digitalne alate barem 2 sata dnevno? Kad biste mogli birati, kada biste voljeli komunicirati virtualno, a kada fizički?