Kulttuuri ja työskentelytavat

Kurssirunko ja oppimistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan kulttuureja ja työskentelytapoja virtuaalisissa monikulttuurisissa organisaatioissa. Erilaiset työkulttuurit vaikuttavat verkkoetikettiin ja yritysnormeihin. On vaikeampaa löytää tasapaino aikataulutettujen kokousten ja spontaanin dynamiikan välillä.

Opiskelija oppii ihmisten johtamisesta virtuaaliympäristössä. Virtuaaliympäristössä on vaarana mikromanagerointi, ja johtamisen sijasta olisi painotettava johtajuutta. Johtaminen virtuaalisessa tilassa vaatii usein enemmän aikaa ja tukea työntekijöille sekä emotionaalisesti että heidän rooleissaan, jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan. On tärkeää varmistaa, että kaikki tiimin jäsenet ovat sitoutuneita selkeällä perehdyttämisellä. luennoitsijat voivat valita alla olevasta taulukosta tavoitteita, jotka käsitellään silmukassa.

 

 

Suositeltu tapaamismuoto: Fyysinen tapaaminen

 

 

 

 

Suositeltu tapaamisen kesto: 4t 15min taukoineen

 

 

 

 

Aktivointi / tunnelman keventäjä (10 min)

 

Fyysinen trivia

Luennoitsija esittää yksinkertaisia kysymyksiä, kuten ”Onko sinulla koira?” tai ”Alkaako nimesi A-kirjaimella?”.

Sen sijaan, että oppijat vastaisivat sanoin, heidän on tehtävä fyysisiä liikkeitä. Hyppy voi merkitä kyllä, ja taputus käsillä voi merkitä ei.

Fyysinen tietokilpailu on helppo energisointikeino, joka vie vain muutaman minuutin, mutta auttaa varmasti osallistujia keskittymään.

Johtaminen

Suositeltu osion kesto: 1t 20min

 

 

 

 

 

Kutsu kurssille vieraaksi yrityksen johtotehtävissä toimiva henkilö.

Tärkeimmät kotitehtävien tulokset (20 min): Analysoikaa isommassa ryhmässä sekä yksilö- että ryhmätason kotitehtävien tärkeimmät tulokset. Kartoittakaa yhdessä oppijoiden kanssa virtuaaliorganisaatioiden tärkeimmät haasteet.

Pyydä johtajaa pitämään lyhyt esitys organisaatiostaan (15min). Pyydä häntä sitten pohtimaan oppijoiden kanssa aiemmin kartoitettuja haasteita. Pyydä johtajaa pohtimaan, miten hän on ratkaissut haasteet.

Käsiteltäviä aiheita: organisaatiokulttuuri (kuinka joustavia olemme, voimmeko työskennellä missä ja milloin tahansa, kuinka raportoimme aikatauluistamme, toiminnoistamme, ongelmistamme jne.), kuinka aikataulutamme kokoukset, kuinka saatavilla johtajat ovat ongelmiin/kysymyksiin, kuinka eri tiimit ja yksiköt kommunikoivat keskenään, mitkä ovat haasteet ja kuinka ne ratkaistaan, kuinka luodaan verkkoetiketti jne.

 

 

Tauko (15min)

 

 

 

 

Lyhyt teoria (5min): Mitä on netiketti ja digitaalinen hyvinvointi ja miksi se on tärkeää?

Netiketti (10min): Esilukeminen, joka on annettu ennen tuntia. Keskustelkaa netikettiin liittyvistä tärkeistä elementeistä. Miten luoda yritykseen joustava yhteistyö- ja viestintäkulttuuri varmistamalla samalla työntekijöiden digitaalinen hyvinvointi (viitaten oikeuteen katkaista yhteys)? Miten sinä tiimin jäsenenä voit varmistaa muiden digitaalisen hyvinvoinnin?

Kokemusten jakaminen virtuaalisesta ryhmätyöskentelystä

Suositeltu osion kesto: 1t 30min

 

 

 

 

 

10-15 min (lue, mitä olet kirjoittanut henkilökohtaiseen päiväkirjaasi ja mitä olet ottanut opiksi jokaisen silmukan jälkeen.

Kokemusten jakaminen (1h): Käytä samaa kaavaa kuin siirtymisessä silmukasta 1 silmukkaan 2: ota opiskelijat mukaan ja pyydä heitä kertomaan yksi kielteinen ja kaksi myönteistä näkökohtaa kokemuksistaan virtuaalisesta ryhmätyöstä nykyisellä kurssilla.

Opettaja moderoi keskustelua joko syventyen eri aiheisiin jokaisen vastauksen jälkeen tai sen jälkeen, kun kaikki ovat lopettaneet ajatustensa jakamisen. Luennoitsija voi halutessaan kysyä, mikä oli teknologian/virtuaaliympäristön/kulttuurierojen/johtajuuden jne. rooli tämän kokemuksen välittämisessä. Tarkoituksena on saada opiskelijat pohtimaan, miten teknologia ja virtuaaliset ympäristöt voivat muuttaa kokemuksia, vuorovaikutusta, taitojen hankkimista jne.

Vinkki: Jos ryhmä on suuri, luennoitsija voi halutessaan jakaa oppijat pienempiin (satunnaisiin) ryhmiin, jotta he voivat jakaa kokemuksensa ensin toistensa kanssa ja sitten valita 1-2 ajatusta, jotka jaetaan muun ryhmän kanssa.

 

Harjoitus silmukan loppuun (15 min)

Luennoitsija pyytää opiskelijoita kirjoittamaan ylös silmukasta saadut tärkeimmät viestit ja jakamaan 1-2 tärkeintä niistä muiden opiskelijoiden kanssa.

Kotitehtävät

Viimeiset yksilötehtävät

a. Oppimispäiväkirja

Kysymys 1. Arvioi asteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen), miten hyvin tiimisi voidaan luokitella ”tehokkaaksi monikansalliseksi virtuaalitiimiksi”. Mitkä ovat mielestänne ratkaisevimmat tekijät, jotka vaikuttavat tiiminne arviointiin?

Kysymys 2. Tunnistakaa koko kurssin keskeiset kokemukset ja määritelkää, mitkä niistä ovat arvokkaita ja miksi, ja mitä niistä haluaisitte tutkia tarkemmin/tehostaa käytäntöön tulevaisuudessa?

Kysymys 3. Laadi itsellesi luettelo konkreettisista toimenpiteitä/toimista, joiden avulla voit syventää ja myös soveltaa saamiasi tietoja.

Kysymys 4. Mikä on mielestäsi digitaalisen hyvinvoinnin rooli organisaatioissa? Onko johtajien vai yksilöiden (vai molempien) vastuulla edistää korkeampaa digitaalista hyvinvointia, ja miksi olet sitä mieltä?

Kysymys 5. Kuvaile, miten te virtuaalitiimin jäseninä toimitte tulevaisuudessa työskennellessänne virtuaalitiimeissä. Mitkä tulevat olemaan tärkeimmät asiat, joita voitte tehdä parantaaksenne kaikkien tuottavuutta ja tiimityöskentelykokemusta?

Kysymys 6. Pohdinta kurssista

  1. Mistä pidit eniten kurssissa?
  2. Mitä haluaisit muuttaa kurssissa?

 

Viimeinen yksilötehtävä

b. Käytännön teoria globaalien virtuaalitiimien rakentamiseksi

Kirjoita oma käytäntöteoriasi aiheesta ”Maantieteellisesti hajautettujen, monikansallisten, konsultointihaasteiden parissa työskentelevien virtuaalitiimien organisointi, hallinnointi ja johtaminen”. Kirjoita käytäntöteoriasi ikään kuin kirjoittaisit käsikirjaa. Pohdi, mitkä ovat tärkeimmät tekijät ja prosessit, jotka sinun on luotava tehokkaan tiimin kehittämiseksi. Pohdi seuraavia asioita:

  1. Tee ensin luettelo tekijöistä ja prosesseista, joilla mielestäsi on suurin vaikutus tehokkaan tiimin perustamisessa ja kehittämisessä.
  2. Pohtikaa, miten tiimi voisi rakentaa kykyä ratkaista erilaisia haasteita.
  3. Pohtikaa, mikä on suhteiden, johtamisen, kulttuurierojen jne. rooli globaaleissa virtuaalitiimeissä.
  4. Pohtikaa prosessien ja rutiinien luomisen roolia sekä erilaisten roolien asettamista jäsenille.
  5. Pohtikaa, miten välttää ja hallita konflikteja virtuaalitiimeissä.
  6. Lukekaa/arvioikaa sen jälkeen tässä asiakirjassa dokumentoituja omia pohdintojanne, jotka liittyvät kolmeen tapaukseen. Aloita tapausta 1 koskevista pohdinnoista.

TEHTÄVÄ: Kirjoita tiivis käytäntöteoria (tai käsikirja henkilöille, jotka työskentelevät vastaavassa ympäristössä) siitä, miten perustetaan, hallitaan ja johdetaan tehokkaita globaaleja virtuaalitiimejä.