Tervetuloa silmukkaan 4

Kurssirunko ja oppimistavoitteet

About the loop4: This session is about wrapping learnings and course experience and to contribute to further iterations of the course. 

Therefore we apply useful retrospective techniques on two main tasks: creation of a “checklist for practice” (for future collaborators) and retrospection on the class from a facilitator’s perspective: methods used, tools deployed aso. As conclusion learners can celebrate together their achievements and receive their diploma.

 

Oppimistavoitteet silmukassa 4: Osion neljä loppuun mennessä opiskelijat tietävät ja ovat kokeneet, miten retrospektiivisiä tekniikoita käytetään palautteen antamiseen ja kehittämiseen. Jokainen opiskelija osallistuu vähintään kerran ryhmäprosessiin ja on rohkeampi ja varmempi soveltamaan retrospektiota ryhmätyöprosesseissa. Oppilaat osaavat soveltaa opittua omassa (yritys)kontekstissaan. Päivän päätteeksi oppijat pohtivat VIBES-tunnin kulkua retrospektiivisesti.

 

Suositeltava tapaamismuoto: Tämä on virtuaalinen oppimislaboratorio. Sitä voidaan soveltaa myös paikan päällä ilman muutoksia opetukseen ja tehtäviin. Kuten silmukka 1, tämä voi olla kurssin päättävä lähitapaamiskerta jolloin voidaan juhlia kurssikokemuksia.

 

 

 

Suositeltava tapaamisen kesto: 3 tuntia, 2 pidennettyä taukoa ja oheistoimintaa (ks. lisämateriaalit).

Tauot:Kukin ohjaaja päättää ryhmädynamiikan perusteella, milloin on oikea aika pitää tauko, mutta suosittelemme vähintään kahta 10 minuutin taukoa 60

 

 

Yksityiskohtaisemmat ohjeet löytyvät myös ohjaajan käsikirjasta, joka on saatavilla TÄÄLTÄ.

Retrospektiiviset tekniikat

Suositeltu osion kesto: Enintään 60 min

 

 

 

 

Ennakkotehtävä: Opiskelijoiden on laadittava ennakkotehtävä tätä silmukkaa varten. Tutustu tehtävien työkalupakkiin TÄSTÄ

 

 

 

Johdanto (enintään 30 min)

Luo lyhyt katsaus silmukoista 1-3 (opettajan näkökulmasta), 10min.

 • Käytetyt menetelmät ja välineet (3 min)
 • Yhteenveto koko kurssin konseptista (max. 7 min).

Anna arvoa opiskelijoiden työtaakalle ja tehtäville, käsittele (10 min.):

 • Oppimispäiväkirjat
 • Ryhmäpohdinta (lyhyt)
 • PechaKucha-tehtävien tulokset ja palkitseminen

 

Retrospektiiviset tekniikat (25 min)

Ohje

Luennoitsijan ohjaamana luokka oppii valmiiden retrospektiivisten tekniikoiden kulmakivet, joita voi kokeilla tiimeissä. Katso slide-pakasta lisäopetusmuistiinpanoja aiheesta (10 min.).

 • Johdantovideo (YT)
 • Ohje retrospektiivinen tekniikka ”purjevene”.

Soveltaminen (15 min)

Pyydä opiskelijoita kertomaan omista kokemuksistaan (ja anna heidän antaa palautetta PechaKucha-tehtävistä ryhmissä.

 

Tauko 1: 10 min.

 

 

 

 

 

Tauon jälkeen (5 min): Käytä jotakin aktivoivaa menetelmää luokan kokoamiseksi takaisin yhteen (esim. laita heidät liikkumaan, tietokilpailu, ”minun juttuni”, ”kosketa jotain sinistä” jne.).

Luo tarkistuslista (tulevia virtuaalisia yhteistyökumppaneita varten).

Suositeltu osion kesto: enintään 1,5 tuntia

 

 

 

 

Agendan läpikäynti (3 min.):

 

 

 

 

 

Siirtymä 1 – Retrospektiivi opiskelijan näkökulmasta (30 min)

Ryhmätehtävä (20-25 min)

Tee yhteistyötä ryhmissä tarkistuslistan laatimiseksi ja (tulevien) virtuaalisten yhteistyökumppaneiden ohjeistamiseksi. Retrospektiivisen tekniikan käyttö (1).

Tehtävä: Osallista, keskusteluta ja sovi käytännöistä. Sovi kolmesta aiheesta / ohjeesta. Kysy itseltäsi: ”Mitä aiot/pystyt soveltamaan käytännössä ja miten?” Opiskelijoiden tulisi olla soveltaa kysymystä yrityskontekstissa:

”Liisa haluaa soveltaa PechaKuchaa käytännössä (…) miten, kenelle, miksi, milloin, missä?

B.  Luokkavuoropuhelu (10 min -15 min) Lyhyt yhteenveto ja keskustelu tehtävästä (1) luokkavuoropuheluna: Esittäkää yksi esimerkki kustakin työryhmästä (”parhaat käytännöt”) siitä, mitä voidaan soveltaa lähitulevaisuudessa, moderaattorin johdolla

 

 

Ohjaajan yhteenveto siirrosta 1 (3 min):

Fasilitaattori tekee lyhyen yhteenvedon ja osoittaa arvostusta opiskelijoiden panoksesta.

 

 

 

(Valmistaudy tarjoamaan lyhyt tauko (+10 min.))

 

 

 

 

Siirtymä 2 (20-25 min) Retrospektiivi kouluttajan näkökulmasta

 

Soveltaminen

Tämä siirtymä on kaksitahoinen:

2a: Chat-kysely: Mikä sisältö säilytetään / jätetään pois?
(käytä Mentimeter.com-sivustoa)

2b: Ryhmätehtävä, järjestäydytään jälleen ryhmiin:
Luodaan yhdessä taulukkolaskentaohjelmalla (google docs):
Retrospektiivisen tekniikan käyttö (2)

– Silmukka 1-3

– Tehtävät

Tärkein käsiteltävä kysymys:

Mitä olisit tehnyt toisin kurssilla?

 • Sisältö
 • Työkalut / menetelmät
 • Ohjaus

Ohjaajan yhteenveto siirtymästä 2 (4 min):

Pohdinta, lyhyt palaute, tuotoksen, vaivannäön ja ajan arvostus.

Fasilitaattori tekee lyhyen yhteenvedon ja  antaa arvostusta opiskelijoiden panostuksesta.  Panoksesi/havaintosi ovat tämän kurssin jatkokehittämisen kohteena (missiomme: elinikäinen oppiminen).

Siirtyminen osioon 4 (1 min)

Lopetus ja kurssin yhteenveto

Suositeltu osion kesto: enintään 20 minuuttia

 

 

 

 

Kurssin lopetus: (5 min.)

Flash-kysely: Yksi asteikko – Neljä kysymystä

Opiskelijoiden ja luennoitsijoiden näkökulmien reflektoinnin jälkeen esitetään neljä lyhyttä kysymystä:

Asteikolla ”täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä”.

 • Osallistuisin tälle kurssille uudelleen
 • Osallistuisin jatkokurssille
 • Suosittelisin tätä mestarikurssia ystävälle
 • Maksaisin kurssista

Fasilitoija ei kommentoi tuloksia.

 

Päätöspuhe ja (virtuaalisen) tutkintotodistuksen myöntäminen (10 min.)

Luokalle myönnetään virtuaalinen tutkintotodistus.

Kaikkia pyydetään puhumaan vielä kerran ääneen. Annetaan arvoa opiskelijoiden
omistautumiselle, energialle ja luovuudelle. On aika hyvästellä ja toivottaa menestystä tuleville urille.

Lisämateriaaleja

Retrospektiiviset tekniikat yhteiskehittämiseen

Retrospektiivit ovat projektissa pidettäviä moderoituja kokouksia, joissa tiimi pohtii yhteistyötä päivittäisten työrutiinien ulkopuolella ja työstää mahdollisia parannuskeinoja. Säännölliset retrospektiivit ovat olennainen osa ketteriä hankkeita, ja ne johtavat tiimiprosessien optimointiin myös perinteisesti suunnitelluissa hankkeissa.

(…)

Tunnelman keventäjät, aktivoinnit, lämmittelyt ja jäähdyttelyt

Tunnelman keventäjät ovat kurssin tai luokan alussa tehtäviä lyhyitä toimintoja, joilla tehdään esittelyjä, luodaan toivottu oppimisilmapiiri, kerätään tietoa opiskelijoista ja heidän aiemmista tiedoistaan tai kerrotaan luokan normeista.

 • Aktivoinnit ovat lyhyitä aktiviteetteja oppitunnin tai luokan puolivälissä, jotka suuntaavat oppilaiden huomion uudelleen, stimuloivat kognitiivista toimintaa tai palauttavat vauhdin.
 • Jäähdyttelyt ovat lyhyitä tehtäviä luokan tai oppitunnin lopussa, joilla kerätään palautetta oppitunnista, tarkistetaan ymmärrys, tiivistetään käsitteitä, esitellään kriittisen ajattelun ongelmia tai luodaan silta tuleviin oppitunteihin. (lähde: bit.ly/3hgkdTP)

Malleja (opiskelijapalaute, diplomi jne.)